02.03.15

More Press Coverage From the Danish Media About EPO Abuses and Protest at Danish Consulate

Posted in Europe, Patents at 6:25 am by Dr. Roy Schestowitz

EPO protest at Danish Consulate

Summary: The EPO staff protest at the Danish Consulate continues to receive attention from the press, which produces articles about the subject and explores the complaints of the staff

OUR series of exclusive reports about the EPO is about to continue with part 12, but before we press on, let’s look back at some of the protests that partly result from press coverage and also yield press coverage, making the abuses more widely known.

“We have not yet seen the EPO’s management effectively refuting the claims made by the staff.”A reader has sent us this copy[PDF] from the leading Danish daily Jyllands-Posten (~120,000 people in circulation). The caption on the photo of Battistelli on the front page of the newspaper reads:

Welcome to the battlefield

Allegations of autocratic power, violation of the rule of law and suppression of staff unions are circulating in the European Patent Office (EPO) which is responsible for patents throughout Europe.

The title of the article is: “The war raging in the European Patent Office”

Here is the text in Danish (raw), starting with an article about banks (Finans being the source):

[Front page]

Bankaktier er blevet vor tids obligationer

Der er begrænset risiko og en stabil indtjening i de store banker, hvilket gør deres aktier til en moderne udgave af obligationer, påpeger analytikere. Nordea er enig i analogien.

CLAUS IVERSEN
KRISTOFFER BRAHM

claus.iversen@finans.dk
kristoffer.brahm@finans.dk

De store banker har siden finanskrisens
hærgen udviklet
sig fra vakkelvorne foretagender
uden økonomisk sul på
kroppen til velpolstrede og
konservative pengemaskiner,
der spytter udbytter ud til investorerne
i en lind strøm.
Senest annoncerede Nordea
onsdag, at 70 pct. af overskuddet
i 2014 – svarende til 18,6
mia. kr. – udbetales som udbytte.
Det svarer til, at aktionærerne
får 6 pct. i afkast af deres investering.
Samtidig offentliggjorde
Ringkjøbing Landbobank, at
banken både udbetaler udbytte
og skruer op for et aktietilbagekøbsprogram
for at pleje aktionærernes
interesser. Begge
banker offentliggjorde årsregnskaber
onsdag.

Rene udbyttemaskiner

»Bankaktier er ved at udvikle
sig til vor tids obligationer. I erkendelse
af, at det er svært at få
forretningen til at vokse, har
man som mål at give aktionærerne
et konkurrencedygtigt afkast.
Bankerne er blevet rene
udbyttemaskiner,« siger Bjørn
Schwarz, aktieanalysechef i
Sydbank.
Sammenligningen med obligationer
hænger sammen med,
at de fleste banker har fået styr
på nedskrivningerne og efterhånden
er blevet forholdsvis
forudsigelige forretninger.
»Man kan godt kalde bankaktier
for vor tids dividendeaktier.
De har kapitaliseret sig i
de senere år og taget de nødvendige
nedskrivninger. Der er
ikke noget, der tyder på, at der
pludseligt kommer store afvigelser
i indtjeningen,« siger
Thomas Eskildsen, bankanalytiker
i Jyske Bank.
Analytikerne peger på, at
Nordea har førertrøjen på
blandt de store danske banker,
men at Danske Bank også ventes
at skrue op for udbyttebetalingen,
når storbanken i næste
uge fremlægger årsregnskab.

En AA-rated obligation

Ifølge Alm. Brand Markets har
Nordeas investorer udsigt til at
blive mere forgyldte næste år.
»Jeg anser Nordea-aktien for
at være en AA-rated obligation
med en forventet rente i 2015
på 7 pct.,« siger Jesper Christensen,
bankanalytiker i Alm.
Brand Markets.
Nordea forstår analytikernes
sammenligning med obligationer.
»Jeg kan sagtens følge den
analogi. Nogle bankaktier er i
dag attraktive, fordi bankerne
er tilstrækkelig kapitaliserede
og er i stand til at uddele en stor
del af resultatet til aktionærerne,
« siger Christian Clausen,
koncernchef i Nordea, der dog
understreger, at der er tale om
aktier og ikke obligationer.

Topchef for det europæiske patentkontor,
EPO, Benoit Battistelli har titel
af præsident og opfører sig ifølge
kritikere mere og mere som en sådan.
Foto: Andreas Gebert

Velkommen til slagmarken
Anklager om magtfuldkommenhed, brud på retssikkerheden og knægtelse af
fagforeningerne fyger i det europæiske patentkontor, EPO, som har ansvar
for patenter i hele Europa.

[Feature article]

Krigen raser i det europæiske patentkontor

KONFLIKT: Anklager om magtfuldkommenhed,
brud på retssikkerheden og knægtelse af fagforeningerne
fyger i den 7.000 mand store organisation,
der håndterer patenterne i hele Europa.

Ved Isar-floden i München bor en organisation,
hvor mange af de 7.000
medarbejdere tjener over 1 mio. kr.
om året og ifølge kilder betaler omtrent
6 pct. i skat.
En organisation, som er omfattet af immunitet,
og hvis bygninger de lokale myndigheder
ikke har adgang til.
Som behandler og godkender patenter for
milliarder, uanset hvilken valuta man regner
i, og som afgør, om en virksomhed kan
få eneret på sin opfindelse i op til 38 europæiske
lande.
Velkommen til European Patent Office.
Og velkommen til slagmarken.
For organisationen, der er helt central for
at sikre, at innovation betaler sig, er plaget
af omfattende stridigheder med protester fra
europæiske dommere og medarbejderne,
der offentligt har erklæret deres mistillid til
topchefen.
Læg dertil nedlæggelse af en uafhængig
revisionskomité og en demonstration vendt
mod organisationens formand, danskeren
Jesper Kongstad, for ikke at gøre noget for at
løse problemerne.
EPO har et budget på omkring 15 mia. kr.
og betegner sig selv som den næststørste europæiske
organisation efter EU-Kommissionen.
EPO er ikke en del af EU.

Fransk topchef

Den mellemstatslige organisation styres af
topchefen, franskmanden Benoît Battistelli,
der har titel af præsident, og som ifølge kritikere
i stigende grad opfører sig som en sådan
ved at centrere magten omkring sig
selv, bl.a. ved at hyre tidligere franske

kolleger til flere ledende poster og ved at svække
fagforeningen i EPO, Suepo, med nye strejkeregler
og andre tiltag.
Konflikten i EPO er indtil videre fløjet under
radaren i de danske medier. Måske fordi
patenter i det 21. århundrede er hypertekniske,
eller fordi ingen politikere er direkte involveret
i ledelsen af organisationen.
Bestyrelsen består af embedsmænd. Således
er den danske formand, Jesper Kongstad,
til daglig direktør for Patent- og Varemærkestyrelsen
i København.
Det Europæiske Patentkontor har godt 40
år på bagen og tæller i dag 38 medlemsstater.
Har man først fået et europæisk patent
på sin opfindelse hos EPO, kan man
udrulle det til næsten hele Europa og dermed
sikre sine rettigheder på et af verdens
største markeder.
Omkring en tredjedel af de i alt 273.000
ansøgninger i 2014 kom fra europæiske
virksomheder, mens resten var fra lande
som USA, Japan og Korea. Der plejer at
komme 1.500-2.000 fra Danmark.
Hvis der opstår uenighed om et patent,
kan man klage til et appeludvalg, og hér
skete der før jul noget, som i den grad har
skabt furore i patentsektoren.
Battistelli valgte nemlig at hjemsende en
dommer fra sådan et udvalg og forbød ham
derefter adgang til Isar-bygningen.
Furoren skyldtes, at Battistelli ifølge kritikerne
slet ikke har beføjelser til at hjemsende
en dommer, for dommeren skal være uafhængig
og vurdere klager over Battistellis
kontors afgørelser.
Battistelli henviste til, at hans dekret kun
var midlertidigt, hvilket dog ikke har fået
kritikken til at forstumme.
Hvad dommeren præcist har gjort, er ikke
blevet meldt officielt ud, men i flere af de
blogs og nichemedier, der følger patentbranchen,
vurderes det, at der var tale om et
personspørgsmål, nemlig at dommeren havde
begået ”bagvaskelse” ved at kritisere en
af Battistellis allierede, kroaten Željko Topi,
der har titel af vicepræsident og ikke vækker
udelt begejstring i sit hjemland.
Bl.a. har Juris Protecta, en kroatisk forening
for retssikkerhed, skrevet til EPO, at
Topis karrierestart i 1990’erne byggede på
forbindelser til regimet.

Revisionskomité nedlagt

Battistellis præsidentielle tilbøjeligheder ses
ifølge kritikerne også ved, at han i 2011 fik
nedlagt en revisionskomité, efter at den kun
havde fungeret i et år.
Komiteen nåede bl.a. at erklære sig »overrasket
« over, at de interne revisorer ikke
skulle holde øje med et stort nybyggeri løbende,
men først når det var færdigt.
Den påpegede også behovet for en whistleblower-
ordning.

Et af medlemmerne, Paul Ernst, sagde efterfølgende,
at fraværet af bl.a. antisvindelregler
i EPO udgjorde en »betydelig risiko«.
Efter at revisionskomiteen var blevet nedlagt,
fjernede Battistelli også chefen for Intern
Revision, hvilket ifølge Suepo ikke havde
været muligt uden komiteens godkendelse
– hvis den altså havde eksisteret.
Efter komiteens nedlæggelse er der fortsat
et revisionsudvalg bestående af eksterne revisorer,
som i sin rapport fra 2013 bl.a. fortalte,
at rejsereglerne indtil da havde forhindret,
at man brugte lavprisflyselskaber. Samtidig
fortalte man om flere hundrede skattesager,
hvor nationale skattevæsener bl.a. har
angrebet EPO’s praksis med at give bl.a.
pensionister en skattegodtgørelse, når deres
arbejdsliv slutter, og de skal til at betale skat
igen.
EPO mener, at godtgørelsen i sig selv skal
være skattefri.

Konflikt med medarbejderne

Og så er der ikke mindst konflikten med
medarbejderne i såvel hovedkontoret i
München som den store afdeling i Haag og
et par småafdelinger.
Det foregår via fagforeningen Suepo. Den
har officielt erklæret mistillid til Battistelli,
og op til sidste års folkeafstemning om Patentdomstolen
skrev den direkte til den
danske erhvervsminister, Henrik Sass Larsen
(S), for at forklare, at Battistellis fremgangsmåder
havde medført »den værste konflikt«
i EPO’s historie.
»Som administrerende direktør i EPO har
Benoît Battistelli (FR) indført en dubiøs ledelsesstil,
som kan karakteriseres som autoritær
og uden respekt for rettigheder, der er
garantererede, fundamentale rettigheder i
demokratiske lande som Danmark,« stod
der i brevet, der fortsatte:
»Alt dette er sket for øjnene af den danske
delegation og Jesper Kongstads formandskab,
som altid har støttet Mr. Battistelli,«
hed det i brevet, som Sass Larsen aldrig besvarede.
Han ønsker heller ikke at kommentere
det over for Jyllands-Posten.
Netop Jesper Kongstads opbakning var i
sidste uge årsag til, at en Suepo-demonstration
sluttede foran det danske konsulat i
München.
Suepos kritikpunkter er mange. Bl.a. er
der Investigation Unit, EPO’s interne undersøgelsesgruppe,
som man har »pligt til at
samarbejde med«, og hvor man ikke kan have
en advokat med, hvis man skal udspørges.
Desuden mener kritikerne, at man heller
ikke har retten til ikke at svare, hvilket
kan føre til selvinkriminering.
EPO forklarer, at metoden med den særlige
gruppe skal give en let arbejdsgang, og
skriver i et svar, at de ansatte »ikke er forpligtede
til at inkriminere sig selv«. I ledelsens
øjne skal de blot »handle i god tro og
med det højeste niveau af integritet.«
Medarbejderne føler også deres privatliv
trådt under fode, når de under sygdom er
pligtige til at opholde sig på deres privatadresse
i bestemte tidsrum, fordi EPO potentielt
kan sende en doktor forbi for at kontrollere,
om de reelt er syge, eller om det er
rent pjæk.
Desuden har Battistelli indført nye strejkeregler,
som betyder, at medarbejderne skal
bede ledelsen om at organisere afstemninger
om strejker, ligesom der er indført
restriktioner på, hvor længe strejkerne må
fortsætte, og hvor mange der skal stemme
ja.
Lønnen har de til gengæld ikke protesteret
over, men ansættelsesvilkårene i EPO er
også lukrative.
Sagsbehandlerne, der primært består af
højtspecialiserede forskere og ingeniører, og
som skal kunne mestre engelsk, fransk og
tysk, tjener fra 5.000 euro til godt 15.000
euro om måneden i grundløn – mellem cirka
37.000 og 111.000 kr.
De skal kun betale en intern skat på 6 pct.
ifølge kilder, og de kan lade sig pensionere
på nedsat takst som 50-årige eller som 60-
årige til fuld takst, som er 70 procent af deres
løn resten af livet. Og bosætter de sig i et
land, hvor de bliver beskattet af pensionsudbetalingerne,
bliver de i et vist omfang
kompenseret af EPO.

Ingen vil sige noget

Ingen medarbejdere vil udtale sig med navn
til Jyllands-Posten, fordi de samtidig er ansatte
i EPO. De frygter at blive straffet, siger
de.
Det har heller ikke været muligt at få en
kommentar fra Suepo, men fagforeningen
har udsendt et væld af skrivelser, hvori den
afviser, at konflikten handler om almindelige
ansættelsesvilkår, men derimod om tilsidesættelse
af helt grundlæggende rettigheder.
Ifølge adjunkt Christian Lyhne Ibsen, der
er arbejdsmarkedsforsker ved Københavns
Universitet, er der intet til hinder for strejkerestriktioner
på det almindelige arbejdsmarked,
og de har flere steder vist sig effektive
for arbejdsgiverne.
»Man har set i både Storbritannien og
USA, at procedurer, der gør det besværligt at
strejke har været utroligt effektive, idet de
tager pusten fra de ansatte,« siger han.
Professor og arbejdsmarkedsekspert Bent
Greve, Roskilde Universitet, betegner overordnet
set situationen i EPO som »meget
usædvanlig« og peger bl.a. på strejkeretten,
lægekontroller i hjemmet og ytringsfriheden.
Medarbejderne må ifølge EPO gerne gå
med i f.eks. en demonstration, hvor man
med bannere udtrykker sin holdning. Til
gengæld må medarbejdere ikke have »omfattende
interaktion med medierne«.
De ansatte skal udvise »det højeste niveau
af integritet« og »forventes ikke at skade organisationens
image eller interesser«.
Bent Greve forklarer, at medarbejdere – så
længe de ikke udtaler sig på virksomhedens
vegne – normalt gerne må udtale sig om arbejdsbetingelser.
»Det her er derfor langt videre end det
normale,« siger han.
Ifølge den danske formand Jesper Kongstad
har de mange reformer af EPO været
nødvendige, fordi fagforeningen gennem
årene var blevet så magtfuld, at den nærmest
var den reelle ledelse.
Han understreger samtidig, at alle ændringer
af medarbejdernes arbejdsforhold er
besluttet af bestyrelsen – altså medlemslandene
– med mindst 3/4 flertal, hvorefter
præsidenten har fået til opgave at føre dem
ud i livet.
Ifølge Jesper Kongstad har der f.eks. slet
ikke været styr på sygemeldinger.
»Før kunne medarbejderne melde sig syge,
og så skete der ikke noget. Det har været
et rent tag-selv-bord,« siger han og føjer til:
»I perioder anede vi simpelthen ikke,
hvor folk var. Sådan kan det jo ikke køre,
når der samtidig er pres på den offentlige
sektor i hele Europa efter finanskrisen.«
Til Suepos store fortrydelse blev Battistellis
ansættelse sidste år forlænget til 2018,
hvilket tilspidsede konflikten yderligere.
Indtil videre har den dog ikke fået betydning
for kunderne, siger Jesper Kongstad.
»Indtil videre har vi kun set det modsatte.
En stor del af medarbejderne bakker op om
organisationen og dens ledelse, og produktiviteten
har aldrig været højere.«

Umuligt at gøre alle tilfredse

Præsident Battistelli siger i et skriftligt svar
til Jyllands-Posten, at det er umuligt at gøre
alle tilfredse.
»Hvis jeg altid forsøgte at please alle, så
kunne jeg aldrig beslutte noget.«
Battistelli forklarer, at han af bestyrelsen
har fået mandat til at gennemføre reformer.
Trods dialog og diskussioner har Suepo ikke
villet spille med på den dagsorden, men har
i stedet holdt fast i sine »erhvervede rettigheder
«, siger Battistelli og tilføjer:
»På et tidspunkt er man nødt til at træffe
en beslutning og komme videre.«

Benoît Battistelli, præsident for
European Patent Office, er havnet
i strid modvind.
Foto: Andreas Gebert

De ansatte på European Patent Office har demonstreret mod forholdene i organisationen og bl.a. krævet ytringsfrihed. Privatfoto

FAKTA

Det Europæiske Patentkontor

Mellemstatslig organisation med 38 medlemslande
fra Europa, herunder Danmark. Er ikke en
del af EU-systemet.

Modtog i 2014 273.110 patentansøgninger. Et
europæisk patent gælder i alle medlemslande på
en gang.

Hovedkontor i München og en stor afdeling i
Haag, Holland, samt mindre kontorer i Berlin,
Wien og Bruxelles.

Ledes i det daglige af franske Benoît Battistelli
med titel af præsident, mens danske Jesper
Kongstad er formand for Administrative Council,
der kan sidestilles med en bestyrelse.

Skal stå for implementeringen af den store patentreform
med bl.a. patentdomstolen, som
danskerne var til folkeafstemning om i maj
2014.

If any of our Danish-speaking readers can provide a decent translation to us, that would be great. In the mean time what we have is an automated translation as follows:

CEO of the European Patent Office, EPO, Benoit Battistelli, has title of “President” and behaves according to critics more and more as such.
Photo: Andreas Gebert

Welcome to the battlefield

Charges of absolute power, breach of legal certainty and suppression of unions drifts in the European Patent Office, EPO, responsible for patents throughout Europe.

War rages in the European Patent Office

CONFLICT: Charges of overreach, breach of legal certainty and suppression of unions drifts in the 7,000-strong organization, that handles patents worldwide.

At the Isar River in Munich live an organization how many of the 7,000 employees serving more than 1 million. kr. a year, according to sources pay approximately 6 per cent. in taxes. An organization that is covered by immunity, and whose buildings the local authorities does not have access.

As consider and approve patents for billions whatever currency it rains and which determines whether a company can be reserved for his invention in up to 38 European countries.

Welcome to the European Patent Office.

And welcome to the battlefield.

For the organization, which is central to to ensure that innovation pays, is plagued of considerable controversy with protests from European judges and employees, who publicly declared their distrust CEO.

Add to that the abandonment of an independent audit committee and a demonstration turned against the organization’s president, Dane Jesper Kongstad, not to do anything to solve the problems.

EPO has a budget of around 15 billion. kr. and describes itself as the second largest European organization by the EU Commission.

EPO is not part of the EU.

French CEO

The intergovernmental organization controlled by CEO, Frenchman Benoît Battistelli, who has the title of president, which, according to critics increasingly behave as such by centering power around him itself, inter alia, by hiring former French colleagues to more senior positions and by weakening the union of EPO, SUEPO, with new strike rules and other measures.

The conflict in the EPO has so far flown radar in the Danish media. maybe because patents in the 21st century is hyper technical, or because no politicians directly involved in the management of the organization.

The Board consists of officials. thus the Danish chairman, Jesper Kongstad, Executive Vice President of the Patent Office in Copenhagen.

The European Patent Office has just over 40 year history, and currently has 38 Member States. Once you have received a European patent for his invention with the EPO, can rolled out to almost all of Europe and thus ensure the rights of one of the world largest markets.

About a third of the total of 273,000 applications in 2014 came from the European companies, while the rest were from countries like the US, Japan and Korea. There usually come from 1500 to 2000 from Denmark. If a dispute arises concerning a patent you can appeal to an appeal committee, and here happened before Christmas something which has so far created furore in the patent sector.

Battistelli chosen for repatriating one Judge of such a committee and banned him then access to the Isar building.

Furor was because Battistelli according to critics does not have the power to repatriate a judge, the judge must be independent and assess complaints about Battistelli’s office’s decisions.

Battistelli pointed out that his decree only was temporary, though this has not been criticism silenced. What exactly he has done is not been registered officially, but in several of the blogs and niche media which is patent profession, it is estimated that there was a person’s questionnaire that he had committed “libel” by criticizing one of Battistellis allies, the Croatian Željko Topic, who has the title of vice president and not arouse undivided enthusiasm in his homeland.

Among other things, has Juris Protecta, a Croatian association of justice, written for EPO that Topic career start in the 1990s was based on connections to the regime.

Audit Committee seeks

Battistelli’s presidential tendencies seen according to critics also know that in 2011, claims that an audit committee after it only had worked for a year.

The committee did include declaring himself “surprised ‘That the internal auditors are not should keep an eye on a large new build ongoing, but only when it was finished. It also pointed out the need for a whistleblower system.

One of the members, Paul Ernst, said afterwards, the absence of inter alia anti-fraud rules EPO constituted a ‘significant risk’. After the Audit Committee had been scrapped, removed Battistelli also the Head of Internal Audit, which according SUEPO had not been possible without the committee’s approval – If it is existed.

After the board abandonment is still an audit committee consisting of external auditors, which in its report from 2013, inter alia, told Travel rules until then had prevented that used low-cost airlines. At the same time told you about several hundred tax cases where national tax administrations including have attacked EPO’s practice of giving include retirees a tax credit when their working life ends, and they are going to pay tax again.

EPO believes that the allowance itself must be tax-free.

Conflict with employees

And then there is less conflict with employees both in the head office in Munich as the Grand Chamber in The Hague and a pair småafdelinger.
This is done by union SUEPO. the has officially declared distrust Battistelli, and up to last year’s referendum on the Patent Court writing it directly to the Danish trade minister, Henrik Sass Larsen
(S) to explain that Battistellis methods led to ‘the worst conflict’ the EPO’s history.
“As CEO of the EPO Benoît Battistelli (FR) introduced a dubious leadership, which can be characterized as authoritative and without respect for rights ensure readiness, fundamental rights democratic countries like Denmark, “stood in the letter, which continued:

“All this happened before the eyes of the Danish delegation and Jesper Kongstad Presidency which has always supported Mr. Battistelli, ” it was stated in the letter that Sass Larsen never answered.

He do not want to comment to the Jyllands-Posten.

Just Jesper Kongstad support was last week reason why a demonstration SUEPO ended in front of the Danish consulate in Munich.

SUEPO criticisms are many. Among other things, is who Investigation Unit, the EPO’s internal investigation group, which one has “a duty to cooperation with ‘and where you can not have a lawyer if you have interviewed.

Moreover, critics believe that, even not have the right not to respond, which can lead to incriminate itself. EPO explains that the method of the special group must provide an easy workflow, and writes in a reply that the employees’ are not obliged to incriminate himself. “In management eyes they just need to “act in good faith and with the highest level of integrity. ”

Employees also feel their privacy trampled when the sick are obliged to stay on their home address at certain times, because EPO potentially
To send a doctor over to check whether they actually are sick, or if it is clean truancy.
Moreover, Battistelli introduced new strike rules which means that employees must ask the management to organize polls strikes, as introduced restrictions on how long the strikes must continue, and how many should vote Yes.

The salary they nevertheless have not protested over, but the Conditions of EPO is also lucrative.

The case workers, consisting primarily of highly specialized scientists and engineers, and to be able to master English, French and German, serving from EUR 5,000 to about 15,000 euros per month in salary – between approximately 37,000 and 111,000 kr.

They only need to pay an internal tax of 6 per cent. according to sources, and they can retire at a reduced rate, as 50-year or 60- year at the full rate, which is 70 percent of their salary for life. And settle themselves in a country where they will be taxed on the benefits paid, they are to a certain extent offset of EPO.

No one will say something

No staff will speak with name to Jyllands-Posten, because they also are employees in EPO. They fear being punished, says the.

It has not been possible to get a Comment from SUEPO, but the union has released a wealth of letters from the denies that the conflict is about ordinary employment, but rather infringement of fundamental rights.

According to Assistant Professor Christian Lyhne Ibsen, who is labor researcher at Copenhagen University, there is nothing to prevent the strike restrictions
in the general labor, and they have several locations proved effective for employers.

“You have seen in both the UK and USA, to procedures that make it difficult to strike has been remarkably effective in that they takes the breath away from the employees, “he says. Professor and labor expert Bent

Greve, Roskilde University, denotes overall seen the situation in the EPO as’ very abnormally “and points include on the right to strike, medical checks at home and freedom of expression. Employees must according EPO like to go with, for example. a demonstration where with banners expressing its position. to In return, employees may not have ‘comprehensive interaction with the media ‘.

Employees must exercise “the highest level of integrity “and” is not expected to harm the organization image or interests. ‘

Bent Greve explains that employees – so long as they do not speak on the company behalf – usually like allowed to speak about working conditions. “This is far beyond the normal, “he said. According to the Danish chairman Jesper Kongstad they have many reforms of EPO been necessary because the union through years had been so powerful that it almost was the real leadership.

He also emphasizes that all changes of employees’ working conditions are decided by the Board – ie the member – With at least 3/4 majority, after which the president has been tasked to lead them out.

According to Jesper Kongstad has for example. delete not been mastered on sick leave.

“Before, employees calling in sick, and then nothing happened. It has been a purely self-service table, “he says and adds:

“In times did we simply do not know where the people were. How it would not run, as there is simultaneous pressure on the public sector across Europe after the financial crisis. ”

For SUEPO’s great regret was Battistelli’s employment last year extended to 2018, which further tapered conflict.

So far it has not had an impact for customers, says Jesper Kongstad.

“So far we have only seen the opposite. Much of employees support the organization and its management, and productivity has never been higher. ”

Impossible to please everyone

President Battistelli said in a written response Jyllands-Posten that it is impossible to do everyone happy.

“If I always tried to please everyone, so I could never decide anything.”

Battistelli explains that he of the Board have been mandated to implement reforms. Despite dialogue and discussions have not SUEPO wanted to play with on the agenda, but has instead stuck to its’ acquired rights,” said Battistelli, adding: “At some point you have to take a decision and move on. ”

Benoît Battistelli, President of European Patent Office, has ended in headwinds.
Photo: Andreas Gebert

The staff at the European Patent Office has demonstrated against the situation in the organization and include demanded freedom of expression. private Photo

Facts

The European Patent Office

Intergovernmental organization with 38 member countries from Europe, including Denmark. Is not part of the EU system.

Received in 2014 273.110 patent applications. a European patent valid in all member states on once.

Headquartered in Munich and a large department in The Hague, The Netherlands, as well as smaller offices in Berlin, Brussels and Vienna.

Headed in the daily of the French Benoît Battistelli with the title of president, while Danish Jesper Kongstad is chairman of the Administrative Council, which can be equated with a board.

Will be responsible for the implementation of the major patent reform including CPC, as Danes were put to a referendum in May 2014.

The automated translation above is far from perfect, but it’s comprehensible. Having read the above carefully, it can be summarised as follows: The staff of the EPO bemoans the management’s behaviour, especially for breaking rules, not just ethical violations. The management has been ousting oversight against the rules, trampling employees’ rights (against the European rules), and throwing out a judge (against the rules) for merely criticising a thug whose appointment appears to have had more to do with nepotism and cheating than qualifications. The EPO’s management sticks to its usual response and makes up a bogeyman or a straw man. Rather than respond to the allegations made (potentially refuting any) it embraces harmonies of sound bites and marketing. We have not yet seen the EPO’s management effectively refuting the claims made by the staff. That alone says a lot.

Share in other sites/networks: These icons link to social bookmarking sites where readers can share and discover new web pages.
 • Reddit
 • email

This post is also available in Gemini over at:

gemini://gemini.techrights.org/2015/02/03/complaints-of-epo-staff/

If you liked this post, consider subscribing to the RSS feed or join us now at the IRC channels.

Pages that cross-reference this one

5 Comments

 1. katkatkat said,

  February 4, 2015 at 1:34 pm

  Gravatar

  Please see:
  http://www.eplawpatentblog.com/2015/February/2015-01-30-Wa%20Eplaw-Blog.pdf

  Dr. Roy Schestowitz Reply:

  Thanks. Has this been published by some other blog as HTML yet?

 2. katkatkat said,

  February 4, 2015 at 3:16 pm

  Gravatar

  I don’t know. It is a very relevant analysis and should be considered in its depth.

 3. Dr. Roy Schestowitz said,

  February 4, 2015 at 3:20 pm

  Gravatar

  EPLAW’s analysis comes at a time when we’re already overloaded with documents (got some more today), but we’ll cover it soon.

  Thanks.

  Ref: http://techrights.org/2015/01/01/epo-under-fire-eplaw/

 4. katkatkat said,

  February 5, 2015 at 2:35 am

  Gravatar

  Thanks a lot for your engagement.
  A lot of harm is being done at the European Patent System by Mr Battistelli and his cronies. As the Administrative Council has given up oversight, it is essential that bloggers keep them under observation and denouce abuses and indecent behaviours.

What Else is New


 1. Links 24/6/2021: Sparky 2021.06 and KMyMoney 5.1.2

  Links for the day 2. Politicians Need to Crack Down on Microsoft's Monopoly Abuse Amid Yet More Attacks on Linux (Even From the Inside)

  The most abusive 'tech' company (akin to a cult disguised as "software company" since the 1970s) is distracting lawmakers and attacking Linux from the inside; thankfully, those insipid plans of theirs face major backlash from longtime kernel developers and GNU/Linux users 3. [Meme] Timely Timing?

  There’s a hearing next week and the timing is a bit interesting (journalists away from their desks, most English-speaking lawyers also on holiday) 4. IRC Proceedings: Wednesday, June 23, 2021

  IRC logs for Wednesday, June 23, 2021 5. Virtual Injustice -- Part 15: A Pandora's Box... But for Whom?

  EPO insiders suspect that Campinos is trying to supplement the "absentee governance" of the Administrative Council with a new layer of "remote management" based in Alicante 6. Links 24/6/2021: End of Akademy 2021 and Good News From SCOTUS (About PTAB)

  Links for the day 7. Links 23/6/2021: TeXmacs 2.1 and Blender LTS Support

  Links for the day 8. How to Install and Then Use NetSurf as a Web Browser for the User-Centric Web, Not 'GAFAMNet'

  Today we take a quick look at what it's like to actually install NetSurf (some distros, like some Xfce-based ones, are bundled with it); we then take it for a spin 9. Shifting Back to Fundamentals and Basics of the World Wide Web (and Gemini)

  Gemini protocol or simplified Web might be the way to go; it's easier to maintain, secure, and it's vastly better in terms of performance 10. First I Came

  Time after time people will be reminded — or learn the hard way — that self reliance and avoidance of disappointment typically requires self-hosting, proper standards, free software, and simplicity, not outsourcing, large frameworks, and other kinds of unnecessary complexity 11. IRC Proceedings: Tuesday, June 22, 2021

  IRC logs for Tuesday, June 22, 2021 12. Time for Linus Torvalds to Enforce and Protect His Brand From Misuse by His Employer, the So-called 'Linux' Foundation

  The gross misuse or misapplication of the brand "Linux" is being highlighted in this video about the latest examples. It has gone too far; whether Linus Torvalds wishes to rock the boat that’s the so-called ‘Linux’ Foundation is totally up to him, but it might help if people contact him directly, especially longtime users and proponents of GNU/Linux. 13. Links 23/6/2021: WordPress 5.8 Beta 3 and More Openwashing by LF

  Links for the day 14. Links 22/6/2021: KDE Plasma 5.22.2, FreeBSD 13.0 Compared to DragonFlyBSD 6.0

  Links for the day 15. “Linux Foundation Partners With Microsoft” Again

  Jim "Open Source Loves Microsoft" Zemlin shows (or rears) his face again, and as usual it’s just more promotion of marketing rubbish and openwashing of Microsoft (several new partnerships with Microsoft announced just hours ago) 16. Links 21/6/2021: NVIDIA’s DLSS and Most Beautiful GNU/Linux Distributions

  Links for the day 17. Neil's Misgovernment

  The GNOME Foundation has one member of staff fewer; the attack on the founder/father of Free/libre software activism and GNU (the "G" in GNOME) failed and backfired spectacularly 18. IRC Proceedings: Monday, June 21, 2021

  IRC logs for Monday, June 21, 2021 19. Virtual Injustice -- Part 14: How Mandatory ViCo Became the “New Normal”

  How mandatory ViCo hearings gradually became the "New Normal" at the EPO 20. Links 21/6/2021: Rocky Linux 8.4, IPFire 2.25 - Core Update 157, and SUSE Linux Enterprise 15 SP3

  Links for the day 21. There Are Bigger Scandals Than Revisionism and Brand Dilution at the Linux Foundation

  There are some misconceptions that need tackling; back in February (more than 4 months ago) the so-called 'Linux' Foundation decided to associate with yet another controversial drive that has nothing to do with Linux; some people think it's a new thing and leap to conclusions 22. Techrights Video Gallery Without JavaScript

  Some of the improvements made this morning to the gallery of recent videos 23. IRC Proceedings: Sunday, June 20, 2021

  IRC logs for Sunday, June 20, 2021 24. Links 21/6/2021: Linux 5.13 RC7, IRC.com by Freenode

  Links for the day 25. Virtual Injustice -- Part 13: Let the Games Continue…

  "It would be nice to think that the events of 28 May have given the Enlarged Board pause for thought." 26. Links 20/6/2021: Akademy 2021 Underway and Linux Foundation Blasted

  Links for the day 27. EPO: Fake Patents, Fake (Paid-for) Patent Coverage, and Fake Awards for Public Relations Purposes

  The media has been thoroughly corrupted, patent legitimacy has been severely damaged (far too many European Patents aren't in compliance with the EPC anymore), and Team UPC is trying to undermine the EPC and turn Europe into another Texas 28. Changes in IRC and New Features Over Gemini Protocol or the World Wide Web

  We examine more closely some of the latest changes in the site and the capsule (Web and Gemini, respectively); we show that it’s possible to keep abreast of IRC using nothing but a text editor, a Gemini client… or even the command line alone 29. IRC Proceedings: Saturday, June 19, 2021

  IRC logs for Saturday, June 19, 2021 30. We Need and Deserve a Saner Patent System in Europe

  The laughing stock that the patent system, the patent law firms, and patent media became (over the past few years) must be replaced; at the moment we have a cabal connected to a bunch of criminals running the entire show and the public understandably grows impatient (at least people who are sufficiently informed; the criminals have already intimidated and bribed a lot of the media and they're still bribing more of it, as we shall demonstrate later today)


RSS 64x64RSS Feed: subscribe to the RSS feed for regular updates

Home iconSite Wiki: You can improve this site by helping the extension of the site's content

Home iconSite Home: Background about the site and some key features in the front page

Chat iconIRC Channel: Come and chat with us in real time

Recent Posts